Барлык яңалыклар
Кеше һәм закон
22 декабрь 2017, 12:10

Закон бозган өчен административ җаваплылык каралган

Карантин, үсемлекләр өчен аеруча хәвефле һәм хәвефле корткычлар, үсемлекләрдә чирләр китереп чыгаручылар һәм чүп үләннәренә каршы көрәш дәүләт әһәмиятенә ия.

Карантин, үсемлекләр өчен аеруча хәвефле һәм хәвефле корткычлар, үсемлекләрдә чирләр китереп чыгаручылар һәм чүп үләннәренә каршы көрәш дәүләт әһәмиятенә ия.
Бу өлкәдә хокук бозулар, шулай ук Русия Федерациясе территориясенә һәм карантин объектларыннан азат булган зонага кертү, карантинда булган продукцияне (карантинда булган материал, карантинда булган йөк) ил территориясеннән һәм карантин фитосанитар зоналардан чыгарган тәртибен бозган өчен, шулай ук карантинда булган продукцияне җитештерү, хәзерләү, йөртү, саклау, эшкәртү, файдалану һәм сату кагыйдәләрен бозган өчен моңа вәкаләтле органнар һәм вазыйфалы кешеләр тарафыннан административ кылыкта гаеплеләргә административ штрафлар салына.
Административ хокук бозулар турында Русия Федерациясе Кодексында каралган административ җаваплылык бу хокук бозулар характерлары буенча гамәлдәге законнарга ярашлы, җинаять җаваплылыгына җәлеп итмәгәндә тормышка ашырыла.
Мәсәлән, административ җаваплылык билгеләнгән хокук бозуларга түбәндәгеләрне кертергә мөмкин:
Карантинда булган, үсемлекләрдәге аеруча хәвефле һәм хәвефле корткычларга, үсемлекләрдә чирләр китереп чыгаручыларга, чүп үләннәренә каршы көрәш кагыйдәләрен бозу (административ хокук бозулар турындагы кодексның 10.1 статьясы) – гражданнарга кисәтү яки 300 сумнан алып 500 сумга кадәр күләмдә административ штраф салу; вазыйфалы кешеләргә – 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр; юридик берәмлекләргә – 5000нән алып 10000гә кадәр штраф белән яный.
Карантинда булган продукцияне (карантинда булган материал, йөк, 10.2 статья) кертү һәм чыгару тәртибен бозу - гражданнарга 300 сумнан алып 500 сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә – 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр; юридик берәмлекләргә – 5000нән алып 10000 сумга кадәр административ штраф белән яный.
Карантинда булган продукцияне җитештерү, хәзерләү, йөртү, саклау, эшкәртү, файдалану һәм сату кагыйдәләрен бозу (10.3 статья) - гражданнарга 200 сумнан алып 500 сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә – 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр; юридик белеме булмыйча эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручыларга – 500 сумнан алып 1000 сумга кадәр яки 90 тәүлеккә кадәр вакытка эшчәнлекне административ туктату; юридик берәмлекләргә – 5000 сумнан алып 10000гә кадәр административ штраф яки 90 тәүлеккә кадәр вакытка эшчәнлекне административ туктату белән яный.
Административ хокук бозу турындагы эшне тикшерүче прокурор, тикшерүче, тәүтикшерүче яки вазыйфалы кешенең закон таләпләрен үтәмәү (17.7 статья) - гражданнарга 1000 сумнан алып 1500 сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә – 2000 сумнан алып 3000 сумга кадәр яки алты айдан алып бер елга кадәр вакытка квалификациясен алу; юридик берәмлекләргә – 50000 сумнан алып 100000 сумга кадәр административ штраф яки 90 тәүлеккә кадәр вакытка эшчәнлекне административ туктату белән яный.
***
Дәүләт күзәтүе (контроль), муниципаль контрольне гамәлгә ашырган органның (вазыйфалы кешенең) законлы карарына буйсынмаган өчен (статья 19.4) - гражданнарга искәртү белән яный яки 500 сумнан 1 мең сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә - 2 мең сумнан 4 мең сумга кадәр административ штраф салына.
Дәүләт контроле (күзәтүе) органы, муниципаль контроль органының (вазыйфалы кеше) законлы эшчәнлегенә комачаулаган өчен (статья 19.4.1) - гражданнарга 500 сумнан 1 мең сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә - 2 мең сумнан 4 мең сумга кадәр; юридик берәмлекләргә - 5 мең сумнан 10 мең сумга кадәр административ штраф салына.
Әлеге статьяның 1 бүлегендә каралган эшчәнлек (эш итмәү) нәтиҗәсендә тикшерүне үткәрү яки тәмамлап булмаган өчен вазыйфалы кешеләргә 5 мең сумнан 10 мең сумга кадәр; юридик берәмлекләргә - 20 мең сумнан 50 мең сумга кадәр административ штраф салу белән яный.
Әлеге статьяның икенче бүлегендә каралган административ хокук бозуны кабаттан кылган өчен вазыйфалы кешеләргә - 10 мең сумнан 20 мең сумга кадәр штраф яки алты айдан бер елга кадәр вакытка квалификациясен югалту; юридик берәмлекләргә - 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр административ штраф салына.
Дәүләт күзәтүе (контроль), муниципаль контрольне тормышка ашырган органның (вазыйфалы кешенең) законлы боерыгын (карарын, күрсәтмәсен) вакытында үтәмәгән өчен (статья 19.5) - гражданнарга искәртү белән яный яки 300 сумнан 500 сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә - 1 мең сумнан 2 мең сумга кадәр штраф яки өч елга кадәр вакытка квалификациясен югалту; юридик берәмлекләргә - 10 мең сумнан 20 мең сумга кадәр административ штраф салына.
Мәгълүмат тапшырмаган өчен (статья 19.7).
Дәүләт контроль (күзәтү), дәүләт финанс контроле, муниципаль контроль, муниципаль финанс контролен гамәлгә ашырган дәүләт органына (вазыйфалы кешегә), органга (вазыйфалы кешегә) мәгълүматларны тапшырмаган яки вакытында тапшырмаган яки мондый мәгълүматларны тулы булмаган күләмдә яки бозып тапшырган өчен - гражданнарга искәртү белән яный 100 сумнан 300 сумга кадәр; вазыйфалы кешеләргә - 300 сумнан 500 сумга кадәр; юридик берәмлекләргә - 3 мең сумнан 5 мең сумга кадәр административ штраф салына.
Административ җәзаны үтәүдән читләшкән өчен (статья 20.25).
Административ хокук бозулар турындагы кодекска ярашлы штрафны вакытында түләмәсәң, түләнмәгән административ штраф суммасын икеләтә арттыру (әмма ул бер мең сумнан да ким булырга тиеш түгел), унбиш көнгә кадәр кулга алу, яисә 50 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшкә җәлеп итү каралган.


А.Н.ПОПОВ, үсемлекләр карантины һәм ашлык һәм орлык контроле сыйфатына һәм хәвефсезлегенә дәүләт контроле тәэмин итү бүлегенең дәүләт инспекторы.
Читайте нас: